Per fí! L’escola Delta comença, amb aquesta porta, a definir el que serà l’ampliació del pati.c1ua4thxeaat1tc