Educació Infantil

En l’educació infantil comença un procés evolutiu determinant per a una correcta formació global posterior.
Pensem que és bàsic mantenir una col·laboració i un suport entre pares i professors.
Cal que eduquem els nens en l’adquisició d’hàbits i que tinguin una actitud de curiositat i respecte per al seu entorn.
També és el moment d’utilitzar uns instruments d’aprenentatge adequats a la seva edat, que poden ser tant el joc com la creativitat i l’aplicació de les noves tecnologies.

Educació Primària

En l’educació primària, partint d’uns hàbits, d’uns valors i d’uns aprenentatges previs adquirits en l’etapa infantil, desenvolupem els coneixements en cadascuna de les àrees que componen el currículum amb l’assistència d’especialistes qualificats.
Utilitzem els instruments, els recursos i les metodologies més adients. El control d’un/a tutor/a dóna consistència a la formació integral de l’alumne/a amb dedicació personalitzada, amb la finalitat d’ obtenir uns millors resultats.