Logopèdia i Psicologia

“No ens oblidem que cada nen o nena
aprèn d’una forma diferent,
ni pitjor ni millor.
I és per això que s’ha de
personalitzar l’ensenyament!”

Servei de menjardor

L’escola Delta està dotada de servei de menjador.
Aquest servei de càtering ens el proporciona l’empresa GUMEN CATERING de Sabadell.
Els seus menús estan fets a consciència, estan revisats per un equip de dietètica i nutrició per a garantir una alimentació equilibrada a l’etapa de creixement dels nens/es. També es tenen en compte al·lèrgies i intoleràncies en el menú.
Podeu trobar el menú del menjador de l’escola al següent enllaç:
https://gumencatering.com/menu-gumen/

Activitats extraescolars