2n ESO

Llengua Catalana
Llengua Castellana
Anglès
Matemàtiques
Ciències Naturals
Ciències Socials
Tecnologia
Ed. Física
Ed. Visual i Plàstica
Informàtica
Tutoria