ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

EQUIP DIRECTIU

Titular: Soledad Carretero

Director: Xavier Rodríguez

Director: Xavier Rodríguez

Anabel Cantero

Cap d’estudis: Anabel Cantero

Laura Matias

Secretària: Judith Leiva

TUTORIES

Tutora P3: Encarna Maldonado

Tutora 1r: Marta Guarch

Tutora 4t: Rosa Fernández

Tutora P4: Anabel Cantero

Tutor 2n: Juan Gamero

Tutora 5è: Judith Leiva

Tutora P5: Marta Planas

Tutora 3r: Neus Medel

Tutor 6è: Toni Ros

MESTRES, ESPECIALISTES i PSICÒLOGA

Marta Gil

Secretaria: Sílvia Pérez

Nerea Maqueda

Montse Llucià

Laura Uroz

Tanit Jorba

Psicòloga: Eva Martín

Vetlladora: Àlex Torredemer

Carles Moya

MONITORATGE I SERVEIS

Tutor 3r B: Carles Moya

Secretaria: Sílvia Pérez

Ángeles Cabanas
Blanca Sastre

Joaquina Carretero

EL NOSTRE EQUIP