Filoscoles

Amb l’objectiu de millorar la cohesió social, la comprensió lectora, l’expressió oral i que els nostres alumnes aprenguin a estructurar la seva manera de pensar i argumentar les seves idees, el curs 2009-10 l’escola Delta va posar en marxa en el centre el projecte Filosofia 3-18 i ara forma part de la xarxa de centres educatius “FILOSCOLES”. Aquest centres destaquen pels bons resultats que estan obtenint en les avaluacions externes que es fan des del Departament d’Ensenyament. És un projecte que té continuïtat fins als 18 anys al nostre centre d’enseyaments secundaris Cingle.
IMG_9402 copia