Educació Primària

 

En l’educació primària, partint d’uns hàbits, d’uns valors i d’uns aprenentatges previs adquirits en l’etapa infantil, desenvolupem els coneixements en cadascuna de les àrees que componen el currículum amb l’assistència d’especialistes qualificats.

 

Utilitzem els instruments, els recursos i les metodologies més adients. El control d’un/a tutor/a dóna consistència a la formació integral de l’alumne/a amb dedicació personalitzada, amb la finalitat d’ obtenir uns millors resultats.