3r ESO

Llengua Catalana
Llengua Castellana
Anglès
Matemàtiques
Ciències Naturals
Ciències Socials
Tecnologia
Ed. Física
Música
Informàtica
Ed. Visual i Plàstica
Tutoria