ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

EQUIP DIRECTIU

Titular: Soledad Carretero

Director: Xavier Rodríguez

Director: Xavier Rodríguez

Anabel Cantero
Laura Matias
Eva Guillemot

TUTORIES

MESTRES I ESPECIALISTES