Educació Infantil

En l’educació infantil comença un procés evolutiu determinant per a una correcta formació global posterior.

Pensem que és bàsic mantenir una col·laboració i un suport entre pares i professors.

Cal que eduquem els nens en l’adquisició d’hàbits i que tinguin una actitud de curiositat i respecte per al seu entorn.

També és el moment d’utilitzar uns instruments d’aprenentatge adequats a la seva edat, que poden ser tant el joc com la creativitat i l’aplicació de les noves tecnologies.